Pravila konkursa

Ko može da učestvuje na Konkursu?

Na Konkursu mogu učestvovati radovi sa svih univerziteta u Srbiji, odbranjeni tokom  prethodne kalendarske godine i ocenjeni najmanje ocenom 9.

Kako, kada i gde prijaviti rad?

Svaki učesnik treba da

 1. popuni kratak formular
 2. upload-uje svoj rad i
 3. upload-uje svoj CV
 4. obezbedi da članovi ispitne komisije proslede ispunjen formular

Nazivi fajlova treba da imaju sledecu formu:

 • Rad: IME_PREZIME.PDF
 • Biografija. CV_IME_PREZIME.PDF.

Poželjno je da rad bude u PDF formatu

U slučaju problema sa upload-om radovi se mogu slati putem email-a na adresu konkurs.fondacijakm@gmail.com.

Ko pregleda radove?

Prispele radove će pregledati stručna komisija koju čine profesori univerziteta u Srbiji.

Članove stručne komisije svake godine imenuje Savet Fondacije “Katarina Marić”.

Koji će elementi biti ocenjivani od strane stručne komisije?

 1. Originalnost izbora i pristupa temi
 2. Veština u korišćenju literature
 3. Originalnost i kvalitet primene metoda
 4. Kvalitet izbora i primene metoda za analizu podataka
 5. Originalnost i kvalitet (zasnovanost) izvedenih zaključaka

Šta je nagrada?

Kandidati čiji radovi budu u užem izboru predstaviće ih tokom naučnog skupa ”Empirijska istraživanja u pshologiji” koji se održava u Beogradu svakog proleća.

Najbolji rad po mišljenju stručne komisije biće nagrađen novčano, sumom koju određuje Savet Fondacije (dinarska protivvrednost €1000).