Rezultati Konkursa 2008/09

Prvo mesto osvojila je:

Marija Branković


Marija Branković dobitnica je nagrade Fonda Katarina Marić za 2010 godinu. Prva ljubav su joj bili jezici - pre nego što je postala psiholog, bavila se jezicima i diplomirala na Katedri za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Psihologiji je privukla želja da razume kako naša čula, mozak, ali i želje i potrebe oblikuju doživljaj stvarnosti u kojoj živimo.

U diplomskom radu istraživala je zašto su ljudi tako tvrdoglavo drže svojih stavova, čak i kada postoje ubedljivi argumenti protiv njih. Nagrada Katarina Marić bila je odlučujući podsticaj da se opredeli za istraživački poziv, naročito istraživanje međuigre psihološkog i društvenog. Trenutno očekuje odbranu disertacije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u kojoj je ispitivala kako neki osnovni egzistencijalni strahovi oblikuju socijalno ponašanje ljudi, i načine kako vide sebe i druge. U svom dosadašnjem radu, imala je sreće da učestvuje u različitim projektima, i da se usavršava kao istraživač u Holandiji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Posebno joj je značajan projekat koji istražuje socijalne identitete mladih u regionu Zapadnog Balkana (pod nazivom From Inclusive Identities to Inclusive Societies: Exploring Complex Social Identity in Western Balkans).

Marija trenutno predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Ambicija joj je da doprinese rasvetljavanju zapetljanih odnosa između različitih socijalnih grupa u zemlji i regionu, kako bi on postao bolje mesto za život za što veći broj ljudi. Takođe bi želela da se dalje usavrši kao psihoterapeut, i pomogne ljudima da se nose sa izazovima života u komplikovanom savremenom društvu. Kada se ne bavi psihologijom, voli da putuje, uči nove jezike i druži se sa životinjama.

Pobednički rad:

Uticaj usklađivanja poruke sa ispitanikovom slikom o sebi na promenu stava


Marija Branković

mentor: Prof. dr Dragan Popadić, Beograd

U užem izboru bili su i sledeći radovi:

Ispitivanje povezanosti pojedinih faktora amoralnosti sa uspešnošću odlučivanja u situaciji neizvesnosti


Slaven Bogdanović

mentor: Dr Goran Opačić, Beograd

Skala militantno-ekstremističkog mentalnog seta i njena preliminarna kros-kulturna validacija na srpskoj i anglosaksonskoj populaciji


Biljana Milovanović

mentor: dr Goran Knežević, Beograd

Primena kratkog testa implicitnih asocijacija u merenju političkih stavova


Maša Pavlović

mentor: mr Iris Žeželj, Beograd

Pokušaj primene Diz-Rediger-Mekdermotovog obrasca indukovanja lažnih sećanja


Danka Purić

mentor: dr Dejan Lalović, Beograd

Samopoimanje - Uzrasne razlike u samopoimanju kod adolescenata


Ljubomir Savatović

mentor: Dr Goran Opačić, Beograd

Fotografije sa dodele nagrada: