Forma za ocenu diplomskog rada

Podaci o profesoru
Podaci o studentu

Ocene znače sledeće
1. Na nivou većine diplomskih radova na našem odeljenju
2. Bolje od većine diplomskih radova na našem odeljenju
3. Daleko bolje od većine radova na našem odeljenju
4. Zadovoljava kriterijume u toj meri da bi, uz određene minimalna poboljšanja,
prošlo kriterijume za objavljivanje u vrhunskom domaćem stručnom časopisu
5. Zadovoljava kriterijume u toj meri da bi, bez ikakve korekcije, prošlo
kriterijume za objavljivanje u vrhunskom domaćem stručnom časopisu
Kriterijumi za ocenu diplomskog