Konkurs 2016

Desetogodišnjica Fondacije
3. April 2016
Konkurs 2017
16. December 2017

Konkurs 2016

Otvaramo Konkurs za najbolji dipomski/master rad iz psihologije za školsku 2015/2016 godinu.

Konkurs je otvoren do 30. januara 2017. i na njemu mogu učestvovati diplomski/master radovi zaključeni tokom školske 2015/2016. godine. Na Konkursu mogu učestvovati radovi sa svih univerziteta na teritoriji Republike Srbije.

Nagradu prati i novčani iznos u vrednosti €1000. Nagradu za najbolju prezantaciju, koja se dodeljuje istom prilikom, prati novčani iznos u vrednosti €100. Svi finalisti dobijaju simbolične nagrade.

Finalisti će predstaviti svoje radove na naučnom skupu Empirijska istrazivanja u psihologiji EIP 2017 koji će biti održan 24-26. marta 2017. na Filozofskom Fakultetu u Beogradu. Svake godine, u okviru skupa Emprijiska Istraživanja, održava se sekcija Fondacije, kada naši finalisti predstavljaju svoja istraživanja, a potom se pobedniku dodeljuje nagrada.