Konkurs za 2021.

Rezultati konkursa za 2020.
26. June 2021

Konkurs za 2021.

I ove godine otvoren je Konkurs za najbolji master rad iz psihologije za 2021. godinu.

Rok za prijavu radova je 15. februar 2022. godine. 

Svi diplomski i master radovi odbranjeni na teritoriji Srbije u protekloj kalendarskoj godini su dobrodošli! Nagrade se dodeljuju na  naučnom skupu Emprijska istraživanja u psihologiji.