Konkurs za 2020.

Rezultati Konkursa za 2019.
24. January 2021

Konkurs za 2020.

I ove godine otvoren je Konkurs za najbolji master rad iz psihologije za akademsku 2019/2020. godinu.

Rok za prijavu radova je 7. februar 2021. godine. 

Svi diplomski i master radovi odbranjeni na teritoriji Srbije u protekloj školskoj godini su dobrodošli! Nagrade se dodeljuju na  naučnom skupu Emprijska istraživanja u psihologiji.