Rezultati konkursa za 2020.

Rezultati Konkursa za 2019.
24. January 2021
Konkurs za 2022.
4. December 2022

Rezultati konkursa za 2020.

Na ovogodišnjem konkursu prvu nagradu su podelile Marija Kušić (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) sa radom APOFENIJA: KROVNI FENOMEN TENDENCIJE KA GREŠCI TIPA I

i Kristina Jadranović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu) sa radom SUROGAT MATERINSTVO: PERSPEKTIVE ŽENA SUOČENIH SA NEPLODNOŠĆU U KONTEKSTU JAVNIH DISKURSA.

Nagradu za najbolju prezntaciju dobila je

Katarina Kovačević za prezentovanje rada DONOŠENJE ODLUKE O PRENATALNOM TESTIRANJU: BEZBEDNOST NASPRAM TAČNOSTI TESTA.

U užem izboru bile su i sledeće finalistkinje:

Anastasija Budžak, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju

EKSPERIMENTALNA PROMENA STAVOVA PREMA VEGETARIJANCIMA KROZ NAGLAŠAVANJE SLIČNOSTI VEGETARIJANSTVA I TRADICIONALNOG POSTA

Ivona Jerković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

GENSKI I SREDINSKI ČINIOCI EMOCIONALNE REGULACIJE I PERCEPCIJE PORODIČNOG OKRUŽENJA

Sandra Ilić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju

DISTINKTIVNE KARAKTERISTIKE VERBALIZAMA I NJIHOV DOPRINOS EFEKTU POUZDANOSTI IZVORA NA PROCENE DUBOKOUMNOSTI ISKAZA

Milica Tasić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini

EUTANAZIJA – STRAH ILI HRABROST?, STAVOVI ZDRAVSTVENIH RADNIKA I OPŠTE POPULACIJE