Kontakt

Žiro račun

Ukoliko želite da svojim novčanim prilogom podržite Fondaciju Katarina Marić, račun za uplate je

Fondacija "Katarina Marić"

Milutina Milankovica 72 Novi Beograd

Komercijalna banka AD Beograd

tekući račun broj 205-116539-59