Rezultati Konkursa 2007/08

Prvo mesto osvojila je:

Alenka Repac


Alenka Repac je od samog početka usmeravanja svog školovanja sebe videla u radu sa decom, upisavši tako najpre smer pedijatrijska sestra – techničar u srednjoj medicinskoj školi, a zatim se opredilivši za studije psihologije koje završava sa diplomskim radom iz razvojne psihologije ne temu: „Povezanost agresivnog ponašanja kod dece i adolescenata sa sociometrijskim statusom i percepcijom vaspitnih stavova roditelja“. Za ovaj rad je dobila nagradu Fonda Katarina Marić za školsku 2007/2008 god. Nakon završenih studija počinje da radi sa upravo sa onom populacijom sa kojom je i želela - u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu, kao stručni saradnik – psiholog. Tokom rada u pomenutoj ustanovi koristi svaku priliku da se neformalno stručno usavršava putem raznih seminara i treninga namenjenih proširivanju znanja i veština u radu sa decom. Autor je i realizator projekta za decu „Slovački jezik raste u mom srcu“, u okviru kojeg je realizovala aktivnosti na slovačkom jeziku za decu uzrasta 3-6 godina u Novom Sadu. Učestvuje u radu Udruženja vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine, kreiranjem i realizacijom stručnih predavanja i radionica za njene članove. Radila je kao spoljni saradnik u Srednjoj medicinskoj školi „7. April“ u Novom Sadu, na predmetu „Zdravstvena psihologija“. Počela je da radi kao sertifikovani edukator na uvođenju novog didaktičkog sistema – autokorektivnih karata Logico Primo u vaspitno-obrazovne ustanove. Stekla je osnovni sertifikat iz Transakcione analize a ambicija joj je da se usavrši u psihoterapijskom radu sa decom i adolescentima. U trenutnku pisanja ovog teksta uživa u čarima koje donosi drugo stanje, željno i sa radošću iščekujući da se ostvari u ulozi mame.

Prvo mesto osvojio je rad:

Povezanost agresivnog ponašanja kod dece i adolescenata sa sociometrijskim statusom i percepcijom vaspitnih stavova roditelja


Alenka Repac

mentor: Marija Zotović, Novi Sad

U užem izboru bili su i sledeći radovi:

Stabilnost stilova afektivnog vezivanja i povezanost sa aktuelnom partnerskom vezom


Bojana Grahovac

mentor: Marija Zotović, Novi Sad

Percepcija vandalizma i stavovi prema vandalizmu


Nikola Petrović

mentor: Bora Kuzmanović, Beograd

Subjektivni kriterijumi procene sličnosti fotografija ljudskih lica


Branislava Radivojević Petrović

mentor: Slobodan Marković, Beograd

Povezanost perfekcionizma i doživljaja profesionalnog stresa kod menadžera


Dragana Stamenković

mentor: Mirosava Đurišić - Bojanović, Beograd

Nagrađeni radovi bili su prezentovani na skupu "15. Empirijska istrazivanja u Psihologiji (EIP09)" održanom 6-og februara 2009. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tom prilikom su uručene i simbolične nagrade svim finalistima.

Fotografije sa dodele nagrada: