Rezultati Konkursa 2012/13

Pobednica ovogodišnjeg konkursa:

Jelena Sučević


Svoje prve istraživačke korake započela je kao srednjoškolka i od tada je fascinirana ljudskim umom i pokušajima nauke od razume poneki delić te misterije. Nagradu Fonda Katarina Marić dobila je 2014. godine za master tezu odbranjenu na na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Deo teze objavljen je u međunarodnom časopisu „Brain and Language“. Trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu u Okfsordu u Velikoj Britaniji.

Pobednički rad:

Ispitivanje jezičko-simboličkih korespondencija u srpskom jeziku: bihejvioralna i ERP studija


Jelena Sučević

U užem izboru bili su i sledeći radovi:

Epistemološka uverenja i strategije učenja kao prediktori akademskog postignuća studenata


Ljiljana Plazinić

Stabilnost subjektivnog blagostanja i životni događaji


Tatjana Avramov

Konstrukcija i validacija neverbalnog testa inteligencije sa višestrukim rešenjima


Marko Živanović

Porodični faktori kao prediktori kriminalnog recidivizma: perspektiva teorije afektivne vezanosti


Tijana Karić (nagrada za najbolju prezentaciju)

Fotografije sa dodele nagrada: