Rezultati Konkursa 2010/11

Prvo mesto podelile su:

Smiljana Jošić i
Jelena Radanović


Smiljana Jošić radi kao istraživač saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Posle master studija upisala je doktorske studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobijanje nagrade Fonda Katarine Marić 2012., bila je prva u nizu lepih vesti te godine: dobijanje stipendije za doktorante od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, dobijanje nagrade za doprinos razvoju i promociji društveno humanističkih nauka (Fondacija SuperSte, Erste banka) kao i stalno zaposlenje na Institutu za pedagoška istraživanja. Od te godine, istraživanja u okviru razvojne psihologije i psihologije obrazovanja postala su deo njenog profesionalnog identiteta. Do danas, učestvovala je na nekoliko međunarodnih projekata koji se bave psihologijom obrazovanja (TALIS, RAZVIONICA, IEEPS-Comenius), radi kao stručni saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica i član je Evropske mreže doktoranata iz sociokulturne psihologije. Promociju i popularizaciju psihologije ostvaruje kroz saradnju sa Festivalom nauke, Noći muzeja i Centrom za promociju nauke. U slobodno vreme voli da začini život igranjem salse, trčanjem i čitanjem. Nedavno je postala mama i od svoje ćerke uči kako je divno radovati se malim, svakodnevnim stvarima.

Jelena Radanović je trenutno angažovana kao istraživač-saradnik u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U okviru Laboratorije radi na Horizon 2020 projektima CITYCoP − Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing i CARISMAND − Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters. U okviru rada u Laboratoriji, Jelena takođe izvodi i eksperimente koji se tiču obrade reči kod kasnih srpsko−engleskih bilingvalnih govornika, a koji su deo njene doktorske teze. Pored naučnog rada, Jelena se bavi i promocijom nauke kroz pisanje naučno-popularnih tekstova za časopis Elementi i portal Elementarijum Centra za promociju nauke. U saradnji sa kolegama iz Asocijacije naučnih komunikatora NauKom organizuje novosadsku Noć istraživača, finansiranu kroz Horizon 2020 program Evropske komisije. Znanja i veštine stečene tokom studija psihologije Jelena primenjuje i u projektima koji se tiču celoživotnog obrazovanja; ove projekte sprovodi u okviru nevladine organizacije Centar za istraživanje, edukaciju i razvoj iNOVA koju je osnovala sa nekoliko koleginica.

Pobednički radovi:

Uloga vršnjačke socijalne interakcije u donošenju rizičnih odluka kod desetogodišnjaka


Smiljana Jošić

mentor Aleksandar Baucal, Beograd


Analiza morfo-semantičkih odlika imenica srpskog jezika


Jelena Radanović

mentor Petar Milin, Novi Sad

U užem izboru bili su i sledeći radovi:

Korelati "efekta trećeg lica" u interpretaciji medijskog uticaja


Katarina Jirsa

mentor Iris Žeželj

Šta stoji u osnovi fenomena živosti


Olivera Ilić

mentor Vanja Ković, Novi Sad

Fotografije sa dodele nagrada: