Rezultati Konkursa 2013/14

Pobednica ovogodišnjeg konkursa:

Ljubica Jovanović


Ljubica Jovanović je studentkinja doktorskih studija na Ecole Normale Superiéure kao član Laboratorije za perceptivne sisteme (Laboratoire des systèmes perceptifs) u Parizu. Angažovana je na projektu Percepcija i akcija u kompleksom okruženju, koji je deo Marie Skłodowska-Curie mreže. Tokom osnovnih i master studija bila je saradnica u Istraživačkoj stanici Petnica i demonstrator u Laboratoriji za eksprimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Takođe, bavila se promocijom nauke učestvujući na Festivalu nauke i Noći istraživača. Istraživačka pitanja kojima se bavi tiču se načina na koji su različita čula (vid, sluh, dodir) interakciji prilikom opažanja i izvođenja akcija. S tim u vezi, voli da kuva, a pomalo igra tango i svirucka klavir.

Pobednički rad:

Anizotropija proprioceptivnog prostora


Ljubica Jovanović

U užem izboru bili su i sledeći radovi:

Pristrasno pamćenje postignuća na testu zavisnosti od povratne informacije o učinku


Maša Marinković

Rana negativna iskustva kao faktor psihološke otpornosti i reaktivnosti na stres: nelinearna moderacija


Milica Lazić (nagrada za najbolju prezentaciju)

Traženje senzacija i rizično ponašanje u svetlu naslednih i sredinskih činilaca


Milana Jovanov

Uticaj grafičkih karakteristika teksta, konteksta pitanja i čitalačke ekspertize na procenu žanra


Filip Nenadić

Fotografije sa dodele nagrada: