Konkurs za 2022.

Rezultati konkursa za 2020.
26. June 2021
Konkurs za 2023. je otvoren
18. November 2023

Konkurs za 2022.

I ove godine otvoren je Konkurs za najbolji master rad iz psihologije za 2022. godinu.

Rok za prijavu radova je 20. januar 2023. godine. 

Svi diplomski i master radovi odbranjeni na teritoriji Srbije u protekloj kalendarskoj godini su dobrodošli! Nagrade se dodeljuju na  naučnom skupu Emprijska istraživanja u psihologiji.